Na Nehru Ji ki galti hai, na Gandhi Ji ki galti hai. Saari galti Kalam Ji ki hai!